פיסות חלק ב, או התחלות שלא הושלמו.

זהו חלק ב, המשכו של חלק א.

 

סגור לפרסום תגובות והשארת עקבות.